postheadericon Статут школи

 

Повний варіант

І. Загальні положення

 

1.1. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 18 Сумської міської ради (далі – навчальний заклад), заснована у 1936 році, є комунальною неприбутковою установою.

 

1.2. Повна назва навчального закладу: Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 18 Сумської міської ради.

Скорочена назва навчального закладу: КУ Сумська ЗОШ №18 СМР.

 

1.3. Юридична адреса навчального закладу: 40011 м. Суми, вул. Леваневського,8, тел. 25-02-50, e-mail: 18zosh-sumy@ukr.net

 

1.4. Засновником навчального закладу є Сумська міська рада (далі – Засновник). Засновник або уповноважений ним орган (управління освіти і науки Сумської міської ради) здійснює фінансування навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує  будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

 

1.5. Навчальний заклад є юридичною особою з дня його реєстрації, діяльність якого підпорядкована уповноваженому органу, має самостійний баланс, рахунки, печатки встановленого зразка, штамп, бланки з власними реквізитами.

 

         1.6. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, іншими  законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції                          (254к/96-ВР) та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим
Статутом.

 

1.7. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

 

1.8. Головним завданням навчального закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • створення умов для профорієнтації, розвитку профільного навчання молоді;
 • реалізація навчання, виховання, курсова підготовка дітей – інвалідів з обмеженими фізичними можливостями.

 

1.9. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

 

1.10. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

 

1.11. У навчальному закладі визначена українська  мова навчання.

Відповідно до діючого законодавства у навчальному закладі у встановленому порядку за наявності достатньої кількості відповідних заяв про мову навчання від учнів (для неповнолітніх – від батьків або осіб, які їх замінюють) за погодженням з управлінням освіти і науки Сумської міської ради можуть створюватися окремі класи, у яких навчання ведеться іншою мовою, ніж у навчальному закладі в цілому.

Рішенням педагогічної ради (протокол №4 від 05.05.2017 року) запроваджене поглиблене вивчення математики, біології і хімії, української літератури. Профілі навчання: математичний, української філології, біолого – хімічний, технологічний, економіко-правовий, спортивний, універсальний, історичний.

 

1.12. Навчальний заклад має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально – виховного процесу за погодженням із Засновником або уповноваженим ним органом;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти й впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково – дослідними інститутами та центрами проводити науково – дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально – виховного процесу;
 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно – оздоровчих, лікувально – профілактичних і культурних підрозділів;

– інші права, що не суперечать чинному законодавству України.

 

1.13. Організація медичного обслуговування дітей навчального закладу  забезпечується Засновником та здійснюється на безоплатній основі установою охорони здоров’я, що обслуговує дану територію.

 

1.14. У навчальному закладі можуть створюватися та функціонувати: методичні об’єднання вчителів початкових класів, української мови та літератури, фізики і математики, вчителів природничого циклу, історії, фізичної культури, творча група “Ініціатива”, психологічна служба.

 

1.15. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними та згідно чинного законодавства України.

Гаряча лінія

Всеукраїнська дитяча лінія

telefon-doviry

Пошук
Вибрати мову сайту
Наше опитування

Як Ви ставитесь до дистанційної освіти?

 • Так (67%, 4 Votes)
 • Ні (33%, 2 Votes)

Total Voters: 6

Загрузка ... Загрузка ...
Календар
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архів новин